MVGM Gebiedsmanagement

Al bijna 15 jaar volop aandacht voor jouw winkelgebied…
Wij scheppen de randvoorwaarden voor goed functionerende winkelgebieden.
We zijn betrokken, open, verrassend, enthousiast en werken pragmatisch en doelgericht.