Collectief winkelverbod

Wat houdt het in?

Winkeliers kunnen gezamenlijk een collectief winkelverbod instellen voor hun winkelgebied, waardoor personen die herhaaldelijk voor overlast zorgen of een strafbaar feit plegen daar niet meer welkom zijn. Zo zorgen zij ervoor dat iedereen veilig en plezierig kan werken en winkelen. Deze website geeft informatie over het collectief winkelverbod volgens het CCV modelprotocol. Ondernemers die deelnemen aan het CCV collectief winkelverbod zijn herkenbaar aan de sticker.

 

Gedragingen die onder overlast vallen, zijn bijvoorbeeld: verbaal geweld, zoals schelden en beledigingen, lastigvallen van personeel en klanten, storend gedrag en overtreden van huisregels. Strafbare feiten zijn bijvoorbeeld diefstal, zakkenrollen en geweldpleging, maar ook vernieling, bedreiging, handtastelijkheden en huisvredebreuk.

Individueel winkelverbod

Een ondernemer kan iemand die overlast veroorzaakt in zijn zaak een individueel winkelverbod voor 1 jaar opleggen. Dat wil zeggen dat de overlastgever gedurende die periode niet meer welkom is in de panden van de ondernemer die het winkelverbod heeft opgelegd. Bij overtreding van het verbod is er direct sprake van huisvredebreuk (art. 138 Wetboek van Strafrecht) en zal de politie worden ingeschakeld.

Collectieve waarschuwing

Als iemand een strafbaar feit pleegt in de winkel, geeft de ondernemer (naast een individueel winkelverbod) een collectieve waarschuwing voor 1 jaar. Deze waarschuwing geldt voor alle deelnemende winkels in het winkelgebied. In die periode heeft de betrokkene nog wel toegang tot alle winkels, zolang hij zich gedraagt. Bij een nieuwe overtreding in een deelnemende winkel, krijgt deze persoon direct een collectief winkelverbod.

Collectief winkelverbod

Bij zware of herhaaldelijke overtredingen wordt een collectief winkelverbod opgelegd voor 1 of 2 jaar opgelegd. Dit toegangsverbod geldt voor alle deelnemende winkels in het winkelgebied. Als er sprake is van een winkelcentrum met één eigenaar, is het hele winkelcentrum verboden terrein. Komt iemand met een verbod toch de winkel binnen dan is dat huisvredebreuk (art. 138 Wetboek van Strafrecht) en zal de politie worden ingeschakeld.

Disclaimer