Politie Kampen

 

Hermandad

 

Gemeente Veenendaal EZ

 

Gemeente Veenendaal

 

Politie

De politie is er altijd. Voor een veiliger Nederland.

De politie beschermt de democratie, handhaaft de wet en is het gezag op straat.

Waar nodig biedt de politie de helpende hand. In noodsituaties grijpt zij dwingend in. Waar anderen een stap terug doen, stappen politiemensen naar voren. Als dat nodig is met geweld, desnoods met gevaar voor eigen leven.

De politie werkt actief samen met burgers en partners. Zij heeft oog en oor voor wat er leeft in de samenleving. De politie is er voor iedereen.

Waakzaam en dienstbaar.

Gemeente Súdwest-Fryslán Sneek

 

Politie Sneek

 

Wijkagent centrum

 

WijkBOA Binnenstad

 

Politie Breda