Collectief winkelverbod

Voorwaarden

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) levert diensten in het kader van het beschikbaar stellen van het digitaal platform voor de registratie van het Collectief Winkelverbod op basis van het CCV modelprotocol. Deze diensten gaan gepaard met verwerking van Persoonsgegevens, waar in dit document voorwaarden voor opgesteld zijn.

 

HTML Button Generator


 

Disclaimer